Product added to basket

Product added to basket

  • logo

Vilkår og betingelser

 

1. Indhold af hjemmesiden
Nordisk Company A/S giver ikke nogen garanti for, hvor up-to-date, korrekt, fuldstændig eller i hvor god kvalitet informationen på hjemmesiden er. Erstatningskrav mod Nordisk Company A/S i relation til tab eller beskadigelse af genstande af materiel eller immateriel beskaffenhed pga. anvendelsen eller manglende anvendelse af den tilgængelige information eller ved brug af fejlbehæftet eller mangelfuld information udelukkes principielt under forudsætning af, at der ikke er nogen bevidst fejl eller grov forsømmelighed fra Nordisk Company A/S side. Alt indhold er fremsat uden forpligtelse og er underlagt endelig godkendelse. Nordisk Company A/S forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller alt indhold uden varsel eller stoppe publicering kortvarigt eller permanent.

 

2. Referencer og links
I tilfælde af direkte eller indirekte reference til udefrakommende internetsider (’links’), som ligger udenfor Nordisk Company A/S sfære af ansvar, så vil forpligtelsen for erstatningskrav kun træde i kraft, hvis Nordisk Company A/S kendte til indholdet, og hvis det – i tilfælde af ulovligt indhold – både var teknisk muligt for Nordisk Company A/S at forhindre brugen af indholdet, og hvis det var fornuftigt for Nordisk Company A/S at gøre således. Nordisk Company A/S erklærer derfor udtrykkeligt, at der på tidspunktet for indsættelse af linket på hjemmesiden, intet ulovligt indhold blev fundet på de sider, som der blev linket til.

 

3. Produktoplysninger
Generelle afvigelser for data, såsom vægt og dimensioner/volumen, kan være op til 5 %. Vægtdata er ekskl. hængemærker/emballage og aftagelige pakpose.

 

4. Copyright og varemærkeret
Ophavsretten på publicerede produkter, som Nordisk Company A/S selv har lavet, tilhører alene Nordisk Company A/S. Ingen kopiering eller brug af grafik, lyd, videoklip eller tekst i andre elektroniske eller trykte publikationer er tilladt uden samtykke fra Nordisk Company A/S. I alt indhold bestræber Nordisk Company A/S sig på at overholde ophavsretten på grafik, lydklip, videoklip og tekst og at bruge grafik, lydklip, videoklip og tekst som Nordisk Company A/S selv har lavet eller om nødvendigt at anvende grafik, lydklip, videoklip og tekst, som er i det offentlige domæne. Alle mærker og varemærker (inklusive dem, der er beskyttet af tredjepart), der bliver anvendt som indhold på hjemmesiden, er ubegrænset underlagt bestemmelserne for varemærkeretten, som den ændres og tilhører de respektive registrerede ejer(e). Man må ikke konkludere, at blot fordi et varemærke nævnes, at varemærket så ikke er beskyttet af tredjepart.

 

5. Beskyttelse af data
For så vidt som at der er mulighed for at indtaste personlige eller virksomhedsrelaterede detaljer (e-mail, navn, adresse, by) som en del af internetindholdet, så vil offentliggørelsen af forbrugerens data udelukkende ske på frivillig basis. For så vidt som det er teknisk muligt og fornuftigt vil brugen af og betaling for alle tilbudte servicer også tilladt uden offentliggørelse af sådanne data eller offentliggørelse af anonyme data eller ved at anvende et pseudonym. Se mere om vores persondatapolitik her: Persondatapolitik

 

6. Juridisk betydning af ansvarsfraskrivelsen
Ansvarsfraskrivelsen skal ses som en del af indholdet af den side, som denne side var henvist fra/linket til. Hvis dele af eller selvstændige formuleringer i denne tekst ikke længere stemmer overens med den gældende retstilstand eller, hvis den ikke fuldstændig passer til den, vil det ikke berøre indholdet eller gyldigheden af de resterende dele af dokumentet.